صفحه مدیران

Moderators

AmirHossein

AmirHossein

گرافیست ارشد

admin

admin

مدیر کل انجمن

Amir

Amir

مدیر کل سایت

Meysam

Meysam

مدیر کل انجمن


Negin

Negin

مدیر کل انجمن

zahra10

zahra10

مدیر بخش مذهبی

paria80

paria80

مدیر بخش عمومی

AGH

AGH

مدیر بخش موبایل


Giso

Giso

مدیر بخش کتاب

SMRT

SMRT

گرافیست انجمن

Elaheh72

Elaheh72

مدیر بخش سینما و تئاتر

Fateme7

Fateme7

مدیر بخش فرهنگ و هنر


sajede

sajede

مدیر ارشد