رفتن به مطلب

heli02

تازه وارد
 • تعداد ارسال ها

  27
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

218 بار تشکر شده

درباره heli02

مشخصات کاربر

 • جنسیت
  Female
 • علایق
  موسقی که عشقه، ژاپن، رمان و رمان، انیمه و مانگا و منهوا و خیلی چیزای دیگه

آخرین بازدید کنندگان نمایه

577 بازدید کننده نمایه
 1. داستان های کوتاه کوتاه - عاشقانه

  _اون...اون..! صدای هق هق دوباره‌ای که توی گوشم پیچید، من رو به خودم آورد.تکون سختی خوردم و گوشی از داخل دست عرق کردم به بیرون سُر خورد، و با صدای گوشخراشی روی زمین افتاد. نگاه گیج و وحشت‌زده‌ام، دیوارهای خونه رو می‌کاویدن.لبهای نیمه‌بازم لرزیدن و با ناباوری قدمی به عقب برداشتم. حرف‌هایی که مدام توی ذهنم زنگ می‌زدن، مثل سوزن‌هایی بودن که توی قلب شکسته‌ام فرو می‌رفتن.و هربار که لا به لاشون اسم "کارل" بلندتر از هر هق‌زدن و ضجه‌ای تکرار می‌شد، دلم بیشتر درهم می‌پیچید.تا جایی که محتویات معده‌ی خالیم به گلوم هجوم آورد و من با رنگی پریده، خودم رو به توالت رسوندم.درش رو باز کردم و خم شدم و تا جایی که تونستم، عق زدم. پشت آستینم رو روی لبهام کشیدم و صاف شدم.همون لحظه گیجگاهم تیر کشید و سرم گیج رفت.قبل از اینکه کف دستشویی بیفتم، با دستهایی لرزون سینک روشویی رو چسبیدم. دوباره صاف شدم و سعی کردم خودم رو به طرف در دستشویی بکشونم.جمله‌ای مثل پتک به سرم کوبیده می‌شد...و هرلحظه تیکه‌های شکسته‌ی قلبم رو خرد و خردتر می‌کرد! خواب بود...این فقط یه خواب لعنتی بود! تلوتلوخوران به طرف در خروجی خونه حمله کردم.دیدم تار بود و چندباری خودم رو به در و دیوار کوبیدم. از بین زمزمه‌های نامفهوم ذهن آشفته و پریشونم، صدای اعصاب‌خردکن آلارم گوشیم و بعد صدای شکستن و خردشدن به گوش رسید.و همین خنجر دیگه‌ای بود، به روح زخم‌خورده و جسم خسته‌ام! لبهای خشک‌شده‌ام به سرعت تکون می‌خوردن و اسم گرم و آشنایی مدام زیرلب نجوا می‌شد.قدم‌هام سست و لرزون بودن، و چشمهایی که اون همیشه "آسمون سیاه من!" صداشون می‌کرد، از اشک درخشان شده بودن. به سرعت از پله‌های اضطراری به پایین دویدم، طوری که چندباری سکندری خوردم و روی پله‌ها افتادم. مغز خسته‌ام فرمان نمی‌داد، ولی پاهای سرتق من با لجبازی تمام توی پیاده‌رویی که نوای برخورد قطرات خشمگین بارون رو منعکس می‌کرد، می‌دویدن. سینه‌ام به خس خس افتاده بود و بارون مثل شلاق به بدنم که تنها با تیشرتی نازک پوشیده شده بود، می‌کوبید.موهای بلند و قهوه‌ای رنگم به تیشرتم چسبیده بودن و آب از جای جای بدنم شُرشُر می‌چکید! رعد و برقی که ابرها رو شکافت، چشمهام رو گردتر و مغزم رو هوشیارتر کرد.سرعتم رو بیشتر کردم...این همه‌اش یه خواب بده! *** با سیلی‌ای که به صورتم خورد، برق از سرم پرید.سرم به چپ چرخید و سوزش بدی رو حس کردم.اونقدری درد داشت، که چشمهام دوباره پر بشن. تا یک دقیقه همونطوری موندیم.خونه‌ای که از داد و فریادهامون می‌لرزید، حالا توی سکوت مرگباری فرو رفته بود. صدای تیک تاک یکنواخت ساعت، توی صدای نفس‌نفس زدن‌هامون گم شده بود. دستم رو بالا آوردم و روی صورتم که بازهم می‌سوخت، کشیدم.می‌تونستم به راحتی جای انگشتاش رو روی پوست سفیدم حس کنم.با بهت پلکی زدم و قطره اشکی راهش رو از گوشه‌ی چشمم پیدا کرد.اشکهای خشک شده‌ام، برای بار دوم شهر گونه‌هام رو خیس کردن. انگار اون هم جاخورده بود.چون صدای بم و کلفتش می‌لرزید. _من... کف دستم رو روی صورتم گذاشتم.سرم رو برگردوندم و باهاش چشم تو چشم شدم.این اولین بار بود که سر هم داد می‌کشیدیم...اولین بار بود که منو می‌زد. ثانیه‌ها می‌گذشتن، و ما توی دنیای پشت چشمهامون غرق شده بودیم.لبهام رو به هم فشردم.و درد صورتم رو فراموش کردم، وقتی که با چشمهای تر شده‌اش مواجه شدم. خواست سمتم بیاد، ولی ناشیانه خودم رو عقب کشیدم.نگرانی توی برق چشمهاش معلوم بود و حتی وقتی که سعی کرد درمونده به نظر نرسه، نتونست لرزش صداش رو پنهان کنه. _لیسا، من...من واقعا عذر می‌خوام، نمی‌خواستم... می‌تونستم حس کنم چقدر به خاطر اینکه من رو زده پشیمونه.خواستم بگم اشکالی نداره و به این جهنم دعوامون خاتمه بدم، اما عوضش خشمی که تا چند دقیقه‌ی پیش درونم خوابیده بود، دوباره شعله‌ور شد و در وجودم زبانه کشید.اشکهام روی صورتم جاری بودن و با اینحال، داد زدم و داد زدم. _عذر می‌خوای؟! الان ازم عذرخواستی؟!! بعد از اینکه تا تونستی بارم کردی؟؟؟! من احمقم کارل! که عاشق حرومزاده‌ای مثل تو شدم! ولی توی عوضی نباید هر ثانیه احمق بودنم رو به رخ بکشی! قدمی به عقب برداشتم.صدام از بهت و خشم می‌لرزید و با اینکه تار می‌دیدمش، ولی به خوبی متوجه سر خوردن اشکهای لعنتیش روی صورتش بودم. انگار اون هم خشم چند دقیقه‌ی پیش کنترل ذهنش رو به دست گرفت.چون دهنش باز شد و عربده زد.و من مثل همیشه از تن صدای بلندش لرزیدم. _حرومزاده؟!؟! باشه، من عوضی! ولی خوب گوشاتو باز کن...آره، تو یه احمقی! احمقی که دلش نمی‌خواد با یه هیولا تو یه خونه زندگی کنه! احمقی که صبح‌ها وسط خیابون پیداش می‌کنم و شب‌ها درحالی که تا کمر از پنجره آویزون شده! بوده روزهایی که نمی‌دونم چه مرگت می‌شه! از بودن با من خسته شدی؟! عشقی که بهت دارم کسل‌کننده‌است؟! خب پس چرا نمی‌گی گورمو گم کنم تا راحت زندگی کنی؟!! چشمهاش قرمز شده بودن...صدای دادهاش من رو تا مرز سکته می‌برد. _می‌خوای بمیری، برو بمیر! منم گورمو گم می‌کنم! شایدم چیزهایی که وجودم رو به یادت میاره آزارت می‌ده؟! مثل این! وقتی مثل ببر زخمی به طرف گلدون روی میز که گوشه‌ی خونه قرار داشت هجوم برد، بند بند دلم پاره شد و بند بند بدنم به شدت لرزید. قلبم دیوانه‌وار توی سینه‌ام می‌کوبید و وقتی صدای رعب‌آور شکستن گلدون رو شنیدم، مثل بچه‌ای بی‌گناه چشمهام رو بستم و دستهام رو روی گوشام گذاشتم. _شایدم اینها..! به طرف عکس‌های دونفریمون روی شومینه رفت و اونها رو به زمین انداخت.با شنیدن صدای شکسته شدن شیشه‌ی قاب عکس‌ها، به هق‌هق افتادم.اونا عکس‌هایی بودن که مثل خودش، تمام زندگیم رو پر می‌کردن. همونجا وسط هال ایستادم و هق زدم.هیچ ت**** برای پاک کردن اشکهام نمی‌کردم.نفس‌های بلند و عصبی می‌کشید.صدای ساییدن دندوناش روی هم گوشم رو پر کرد! دوباره سکوت و تیک تاک آزاردهنده‌ی ساعت. با صدای رعد و برق، توی جام پریدم.دیدمش که به طرف در خروجی خونه رفت.دوباره قلبم توی دهنم کوبید و چشمهام وحشت‌زده گرد شدن.نه...اون نباید می‌رفت! نمی‌تونست تنهام بذاره! خواستم صداش بزنم، دنبالش بدوم و بازوش رو چنگ بزنم...اجازه ندم از در بیرون بره.ولی نتونستم.پاهام به زمین قفل شده بودن. وقتی صدای کوبیده شدن در رو شنیدم، دنیا روی سرم خراب شد.زانوهام سست شدن و روی زمین افتادم.دیگه حتی اشک هم نریختم. آوای برخورد بارون به شیشه، همراه با فریادهای اون که توی ذهنم می‌پیچید، جسمم رو به رعشه کشید.تنها کاری که تونستم اون لحظه انجام بدم این بود که زانوهام رو توی شکمم جمع کنم، به صدای بارون گوش بدم و توی خودم مچاله بشم. اون برمی‌گرده...مگه نه؟ اون نامرد نیست...مگه نه؟ نمی‌دونه اگه نباشه نفس کم میارم؟ نمی‌دونه اکسیژن زندگیمه؟ تاب خوردم و تاب خوردم.سرم رو روی زانوهام گذاشتم و بدن خسته‌ام رو تاب دادم.چشمهام رو به هم فشردم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم. بازهم سکوت و تیک تاک ساعت. تیک تاک ساعت و بارون و صاعقه.لبم رو به دندون گرفتم و پوستش رو جویدم. برمی‌گرده لیسا...اون برمی‌گرده.گفت پیشم می‌مونه... چرا فکر می‌کرد عشقش برام کسل‌کننده‌است؟ نمی‌دونست من فقط عصبانی بودم؟ دستام رو دور زانوهام حلقه کردم و بیشتر توی خودم جمع شدم.تیک تاک ساعت...صدای بارون و صاعقه. یکم دیگه...اون برمی‌گرده.بغلم می‌کنه و سرمو می‌بوسه.ازش عذرخواهی می‌کنم...باید بهش بگم چقدر دوستش دارم. دقیقه‌ها گذشتن.بارون شدیدتر شده بود.نگاهم روی خرده‌شیشه‌ها می‌لغزید.با تک تک سلولهای بدنم صبر کردم...ولی اون نیومد.نکنه هنوزهم از دستم عصبانیه؟ صدای آلارم گوشیم، تاب خوردن بدنم رو متوقف کرد.هوشیار شدم و مردمک چشمهام توی حدقه چرخید.تکونی خوردم و سعی کردم بلند شم.بدنم به خاطر دقایقی بی‌حرکت نشستن خشک شده بود.ولی دردش شدیدتر از زخم روح و ذهنم نبود، تا به چشم بیاد. با گوش‌های تیزشده توی هال چرخیدم تا گوشیم رو پیدا کنم.زنگ خورد و بعد قطع شد.کمی بعد دوباره شروع به زنگ خوردن کرد. انگشتام سِر شدن و عرق سردی روی کمرم نشست.گلوم خشک شد و قفسه‌ی سینه‌ام بالا و پایین رفت.ترس و وحشت بدی به جونم چنگ انداخت و نگرانی توی وجودم رخنه بست.دلم توی هم پیچید و دوباره دنبال گوشیم گشتم.چرا ترس؟ چرا نگرانی؟ وقتی گوشیم رو روی کاناپه دیدم، به سمتش پریدم و از روی مبل چنگش زدم.دستم عرق کرده بود، ولی هرجوری که بود انگشتمو روی صفحه کشیدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم.صدام دوباره می‌لرزید. _کارل؟ ولی صدای دیگه‌ای جوابم رو داد و همه‌ی امید و خوشحالیم دود شدن و به هوا رفتن.اون صدا صدایی بود که به شدت آشنا می‌زد، و در عین حال وحشت‌زده و هراسان بود. _لیسا؟ لیسا، خودتی؟ _اَد؟ ساکت شد.و بعد به سرعت نفس کشید و هوا رو بلعید.چهره‌ام درهم شد.دوباره دلم پیچید و صورت خندون تهیونگ جلوی چشمهای سیاهم نقش بست. _ب-باید بیای بیمارستان! همون اطرافه! توروخدا! چیزی توی ذهنم زنگ زد.لبهای نیمه‌بازم لرزیدن و با صدای تحلیل‌رفته‌ای پرسیدم: _چی‌شده؟ ترسیده بود و درمونده...درست مثل من. _کا...کارل! دا-داشتم میومدم خونه‌اتون...دیدمش که داشت توی خیابون راه می‌رفت و بعد، اون...اون..! روی زمین افتاد! ن-ناراحتی قلبیش...اون سکته کرده! *** دروغه...همه‌اش یه دروغه...کارل هیچوقت ناراحتی قلبی نداشت.اون همیشه می‌خندید و خرگوشم صدام می‌زد...اون حالش خوبه...مگه نه؟ نفسم بالا نمیومد.مثل دیوونه‌ها توی راهروی بیمارستان می‌دویدم و آدم‌های سرراهم رو کنار می‌زدم.این محیط منزجرآمیز...من ازش متنفر بودم. اَدلر رو دیدم.اون هم مثل من سرتاپا خیس بود و از موها و لباس‌هاش آب چکه می‌کرد.چشمهاش قرمز بودن.ولی من فقط سمتش هجوم بردم و با داد پرسیدم کارل کجاست. سعی کرد آروم کنه، ولی اون موقع تنها چیزی که آرومم می‌کرد دیدن کارل بود.دیدن چهره‌ی لبخندزنانش، درحالی که دستاش رو برای به آغوش کشیدن من باز کرده. زندگیم توی اتاق عمل بود.داشت اون تو جون می‌داد.و فقط من این پشت بودم که دیوانه‌وار خودم رو به در و دیوار می‌کوبیدم تا بتونم پیشش برم.و اون از روی اون تخت نفرین‌شده بلند بشه و اشکهام رو پاک و صورتم رو بوسه‌بارون کنه.بهم بگه همیشه پیشمه و از هیچی نترسم. ولی هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. دکتری که بالای سرش ایستاده بود، با هول و وحشت دستگاه شوک رو به سمت خودش کشید.و منی که پشت شیشه، درحالی که ادلر بازوهام رو چسبیده بود و نمی‌ذاشت کاری بکنم، با چشمهایی خیس بهش التماس می‌کردم تا نجاتش بده.زندگیم رو...دلیل نفس کشیدنم رو نجات بده. دو دستگاه شوک رو به هم مالید و جریان الکتریسیته برقرار شد.سرم گیج رفت.نگاه درمونده و بارونیم روی صورت رنگ‌پریده و بی‌روح کارل، و دستگاه حیات بالای سرش توی گردش بود.دست ادلر رو چنگ زدم.چقدر اون لحظه که صورت دوست‌داشتنیش غرق در خواب بود، آروم به نظر می‌رسید.چقدر آروم بود... اولین شوک...خط ثابت دستگاه حیات و بوق متعدد. دومین شوک...بالا و پایین شدن قفسه سینه‌ و همچنان بسته موندن چشمهاش. سومین شوک...فریاد کشیدن‌های دردناکم و فشرده شدن قلبم. چهارمین شوک...شکسته شدن خط دستگاه حیات. ناگهان مغزم از کار افتاد.دیگه تقلا نکردم و تنها با چشمهایی خیس به دستگاه حیات که حالا ضربان قلبش رو نشون می‌داد، خیره شدم.دیگه هیچ چیزی رو جز اون ندیدم.قلبم آروم گرفت، و نفس‌کشیدن غیرعادیم کوتاه و منظم شد.لبخند بی‌جونی روی لبهام نقش بست، وقتی که اون پلکهاش رو به آهستگی از هم فاصله داد. دست اَد از دورم باز شد.قدم‌های لرزونم رو به طرف شیشه‌ی اتاق عمل کشوندم.کف دستام رو به شیشه چسبوندم و به صورتش خیره شدم.چندبار پلک زد و بعد سرش رو سمتم برگردوند.نگاهمون توی هم گره خورد.اشک شوق چشمهام رو پر کرد و لبخندم پررنگ‌تر شد. کمی با چشمهای نیمه‌بازش بهم خیره شد و بعد تونستم لبخندش رو پشت ماسک اکسیژن ببینم.صدای نفس‌های ضعیف و آرومش رو می‌شنیدم.دنیای اطرافم تار و مبهم بود...فقط اون رو می‌دیدم، و شیشه‌ای که بینمون فاصله انداخته بود. اسمش رو زمزمه کردم: _کارل..! پیشونیم رو به شیشه چسبوندم.خدا جون شکرت...کارلم پیشم برگشت! اونو بهم برگردوندی...ممنونم! خیلی خیلی ممنونم! با ذوق خندیدم.اون هم هرچند ضعیف، اما پا به پام خندید.نفسم روی شیشه بخار ایجاد می‌کرد.دلم می‌خواست انگشتای بلند و کشیده‌اش رو توی موهام حس کنم.دلم می‌خواست آرومم کنه...بهم بگه که همه چی تموم شد. لبهاش پشت ماسک لرزیدن.انگار داشت باهام حرف می‌زد، ولی من چیزی نمی‌شنیدم. _کارل؟ صدات نمیاد... ولی اون بازهم حرف زد و حرف زد. _صداتو نمی‌شنوم! _متاسفم‌. ثانیه‌ها از حرکت ایستادن.همه چیز توی یک لحظه ایستاد... نگاه بهت‌زده‌ام روی اجزای صورتش می‌چرخید.با ناباوری لب زدم: _چی؟ اینبار صداش به وضوح به گوش می‌رسید.گرفته، بم و خشدار. _متاسفم لیسا...واقعا متاسفم. به شیشه فشار آوردم.چشمهام توی حدقه لرزیدن، و بغض آشنایی به گلوم فشار آورد. ازم دور بود، ولی چکیدن قطره‌ی اشکی از گوشه‌ی چشمش رو دیدم.حتی با اینکه از اشکهای دوباره‌ی خودم خبر نداشتم.بازم حرف زد.صداش مثل گلوی من بغض‌دار بود. _متاسفم... _نه... قلبم مچاله شد و پروانه‌هایی توی شکمم به پرواز در اومدن. خندید.اشکهای بیشتری پایین ریختن و بالشت زیر سرش رو خیس کردن. _متاسفم که تنهات می‌ذارم.‌.. بغضم شکست.دستم رو محکم چندبار به شیشه کوبیدم.حین هق‌زدن داد کشیدم: _نه، نه! نمی‌تونی تنهام بذاری! این حقو نداری! محکم‌تر به شیشه کوبیدم و بیش از پیش اشک ریختم. _لطفا! متاسفم، واقعا متاسفم! تقصیر من بود... پشت ماسک خندید و چشمهاش بسته شدن.از بین لبهاش حرف زد: _فراموشم نکن...باشه؟ اینبار دو دستی به شیشه زدم.می‌خواستم برم پیشش...اون حق نداشت تنهام بذاره. کسی شونه‌ام رو گرفت و سعی کرد منو برگردونه.ولی من با داد خودم رو خلاص کردم و بلند ضجه زدم. _کااااارل!! صدای بوق متعدد دستگاه. چرخیدن دنیا دور سرم. _دوستت دارم...(:
 2. مشاعره با اسم دختر

  نیلا
 3. مشاعره با اسم دختر

  سه یرا
 4. مشاعره با اسم دختر

  آلیا
 5. مشاعره با اسم دختر

  الن
 6. مشاعره با اسم دختر

  یلدا
 7. ♬ داری چه آهنگی گوش میدی ؟ ❥

  call me baby از exo
 8. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  مخ من رد داده
 9. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  :/ اتفاقا تنها خصوصیتی که ندارم همینه:|
 10. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  نهههههه زود یادم میره اصلااااااااااااا عشق آشپزی
 11. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  بلی بلی بیدم زودرنج؟
 12. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  اوهوووووووم به بحث های سیاسی علاقه ای نداری نه خوشم نمیاد :/ از کوجا فهمیدیییییی؟؟؟؟ یه نمه حسود
 13. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  شاید خیال پرداز
 14. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  بعضی اوقات اگه دلم به رحم بیاد :/ یه دنده ای
 15. فکر می کنید نفر قبلی چه چور شخصیتی داره؟

  خیر یه خواهر بزرگتر دارم از آدمای لوس و ننر بدت میاد

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×