رفتن به مطلب

jfghhffdgj

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  73
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

252 بار تشکر شده

7 دنبال کننده

درباره jfghhffdgj

مشخصات کاربر

 • جنسیت
  خانم
 • علایق
  رمان نویسی
  کتاب خوندن

آخرین بازدید کنندگان نمایه

242 بازدید کننده نمایه
 1. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  باصدای تق وتوق از خواب بیدار شدم؛ چشمام رو باز کردم اما با چیزی که دیدم سریع دوباره بستمشون؛ میتونستم هجوم خون رو به گونه هام حس کنم؛ مطمئن بودم گونه هام قرمز شدن؛ این اولین باری بود که بدون لباس میدیدمش ولی خودمونیم ها هیکل رو فرم وعضله ای داشت؛ولی از رولباس عضله های بدنش معلوم نمیشد، وای این حرفا چیه من میزنم بی حیا شدم رفت، چند دقیقه گذشت؛ یکم لای چشمامو باز کردم وبا دیدن لباس تو تنش یک نفس راحت کشیدم وکامل چشمامو باز کردم؛ یک سلام به ارمان دادم اونم همینطور که روش طرف اینه بود وداشت موهاشوشونه میکرد گفت _اِ سلام خانوم خوش خواب چه عجب بلاخره بیدار شدی با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم +مگه ساعت چنده؟! ارمان بعداین حرفم نگاهی به ساعت بند چرمی دور مچش کرد وگفت _ساعت۱۱:۳۰ چشمام از تعجب گرد شدباورم نمیشد تا این ساعت خوابیده باشم!این اولین بار بود، ارمان بعداز درست کردن موهاش برگشت سمتم که چیزی بگه که یهو نمیدونم چی تو قیافم دید و زد زیر خنده؛ با چشمای از تعجب گرد شده نگاهش کردم وگفتم _برای چی عین دیونه ها میخندی خدا شفات بده! ارمان کمی از خنده اش کم کرد ودر حالی که سعی میکرد خودشو کنترل کنه؛ با صدایی که توش رگه های خنده داشت گفت +اگه بری توی آئینه خودتو ببینی میفهمی برای چی دارم میخندم؛ یادم باشه از این به بعد موقع بیدار شدنت یک عکس ازت بگیرم به درد فیلم ترسناک میخوری اخم کردم وبا نگاه چپ چپی گفتم _هرهرهر رواب بخند، اولا قیافه خودت بیشتر به درد فیلم ترسناک میخوره، دوماقیافه من خیلی هم خوبه، سوما بجای اینکه به من بخندی از اتاق برو بیرون من میخوام لباسمو عوض کنم. ارمان ابرهاشو انداخت بالا وبا همون لحن من گفت +اولا که خودت خوب میدونی که من چقدر خوشتیپ و جذابم وهمه دخترا دنبالمن، دوما باشه من میرم پایین توهم سریع بیا اما قبلش بهتره یک دستی به سرو روت بکشی چون قول نمیدم الیکا با دیدنت سکته نکنه چشماموگرد کردم وبالشتی که کنارم بود به سمتش پرتاب کردم؛که تو هوا گرفت و یک لبخند دندون نما زد وگفت _از این به بعد بیشتر دقت کن نشونت گیریت افتضاحِ بعدم بالشت و به سمتم پرتاب کرد که صاف خورد تو صورتم؛ صدای خندش بلند شد وقبل از اینکه بتونم عکس العملی نشون بدم از اتاق رفت بیرون؛ منم از جام بلند شدم وبه سمت ایینه رفتم از کارای ارمان هم تعجب میکردم وهم خندم میگرفت؛ اولین بار که دیدمش فکر میکردم از اون ادمای خشک وبی احساسِ اما الان میفهمم که چقدر اشتباه میکردم، جلوی اینه ایستادم ووقتی نگام به ایینه افتاد خودمم از دیدن قیافه ام خندم گرفته بود؛ واقعا ترسناک شده بودم موهام باز دورم ریخته شده بود وچشمام بخاطر خواب زیاد پف کرده بود وقرمز شده بود، ریملم چون دیشب یادم رفت پاکش کنم؛ دور چشمم پخش شده بود؛ سمت دستشویی توی اتاق رفتم وبعداز شستن دست وصورتم، از دستشویی اومدم بیرون ورفتم سمت ساکم؛ از توش یک تونیک که ترکیب رنگ بادمجونی وسفید بود با شلوار مشکی وشال بادمجونی برداشتم وپوشیدم؛ کمی هم ارایش کردم وبا رضایت از سر ووضعم از اتاق اومدم بیرون...
 2. همین الان دای چیکار میکنی؟

  دارم تخمه میشکنم واین پست روتایپ میکنم قبلشم داشتم رمانمو تایپ میکردم
 3. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  نصف شب بود که مشهد رسیدیم؛ با این که توی راه چند جایی ایستادیم اما همگی حسابی خسته بودیم، منکه بدنم خشک شده بودو درد میکرد، از ماشین هامون پیاده شدیم ووارد خونه شدیم؛ برخلاف تصورم، خونه جمع وجوری بود؛ یک حیاط کوچیک داشت که باغچه کوچکی توش بود و وسط حیاط هم یک حوض گرد ‌کوچک بود نمای ساختمون کرمی رنگ بود، از درشیشه ای خونه گذشتیم ووارد خونه شدیم داخل خونه هم مثل بیرونش ساده وکوچک بود؛ روبه رومون یک راه پله بود که به صورت صاف تا بالا میرفت کنار پلها هم اشپزخونه اپن بود؛ روبه روی اشپزخونه هم حال بود که توش یک دست مبل راحتی کرمی روشن بود؛ یکی از دیواراشم کاغذ دیواری کرمی باگلهای ریز کرمی که کمی پررنگتر از رنگ زمینه بود، بود روبه روی مبلها تلوزیون قرار داشت وپشتشم پنجره یک سره بود که با پرده قهوه ای وسفید پوشونده شده بود؛ جلوی مبل هم یک فرش ۱۲متری پهن شده بود، هیچ وقت فکر نمیکردم خونشون اینقدر ساده وجمع وجور باشه، الیکا رو کرد بهم وگفت: _خب نداجون به خونه حقیر ما خوش اومدی +ممنون گلم؛ خونه قشنگی داری! _ممنون عزیزم؛ چشمات قشنگ میبینه! الیکا دستمو گرفت وگفت _خب حالا بیا بریم بالا اتاقتونو بهت نشون بدم +پس چمدونا چی میشه؟! _نترس اونا رو مردا میارن بعدم باهم دیگه از پلهای کرمی رنگ بالا رفتیم؛ روبه روی پلها دوتا اتاق کنارهم بودبادرهای قهوه ایکه یکم باهم فاصله داشتن، الیکا روبه من گفت _خب حالا هرکدوم رو دوست داری بردار +برای منکه فرقی نمیکنه همون موقع مردها هم اومدن بالا، سیاوش رو کرد به الیکا وگفت _خب عزیزم این چمدونا رو کجا بزاریم؟ الیکا:+مال مارو بزارتوی اتاق خودمون؛ ندا وارمان هم چمدونشونو بزارن توی اتاق سمت چپی، سیاوش سرشو به معنی فهمیدن تکون داد وسمت همون اتاقی که الیکا گفته بود رفت ارمان هم سمت اتاق دیگه رفت وچمدونو داخل اتاق گذاشت الیکا به سمتم برگشت وبا لبخند گفت _خب نداجون بهتره دیگه بریم بخوابیم حتما شما هم خسته هستیدفعلا شبت بخیر! +ممنون بله شما هم خسته شدید شب بخیر الیکا رفت توی اتاقشون وفقط موندیم منو ارمان؛ روبه ارمان کردم وگفتم _خب حالا ما چیکار کنیم ارمان با بیخیالی گفت +هیچی میخوابیم _یعنی توی اتاق میخوابی یامن بخوابم؟ +هیچی کدوم هردوتامون توی اتاق میخوابیم با چشمای گردشده گفتم _چی میگی ارمان؟! همه ی التماسمو ریختم توی چشمام وگفتم _میشه تو توی حال بخوابی +نه چون اگه یک موقع الیکا یاسیاوش ببینن خیلی بدمیشه کلافه به ارمان نگاه کردم وگفتم _پس توروی زمین بخواب +نوچ نمیشه پتو فقط یک دونه هست ومنم نمیتونم بدون پتو روی زمین بخوابم نه این ارمان انگار به هیچ صراطی مستقیم نیست؛ انگار بدشم نمیومد با شونه های افتاده وارد اتاق شدم وروکردم به ارمان وگفتم _پس لااقل برو بیرون لباسمو عوض کنم +باشه بعدم از اتاق رفت بیرون منم یک تیشرت راحتی صورتی با شلوار سفید ازتوی ساکم برداشتم وبا مانتو شلوارم عوض کردم، بعد از من هم نوبت ارمان بود؛ بعدم هردو بافاصله از هم روی تخت خوابیدیم
 4. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  سرمیز نشسته بودم وداشتم صبحانه میخوردم از دیروز حالم بهتر شده بود؛ اما هنوزم کمی تب داشتم، ارمان هم داشت صبحانه میخورد؛ هونطور که فنجون چای رو داشت میبرد طرف دهنش روبه من گفت: _راستی امشب وسایلتو جمع کن فردا قراره بریم مشهد با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم +چی!چرا اینقدریهویی؛ من فردا باید برم سر کار _اینکه مشکلی نیست خودم برات مرخصی میگیرم؛ درضمن الیکا وسیاوش هم قراره باهامون بیان؛ توی مشهد خونه دارن؛ دیشب که حالت بد بود سیاوش زنگ زد وگفت؛ منم قبول کردم شونه هامو انداختم بالا وگفتم +چی بگم هرجور خودت میدونی؛ اتفاقا خیلی حوصله ام سر میرفت توی خونه بعدم به صبحانه خوردنم ادامه دادم، بعداز تموم شدن صبحانه بلند شدم ومیزو جمع کردم؛ ارمان هم خداحافظی کرد و رفت شرکت؛ منم رفتم توی اتاقم تا ساکمو جمع کنم؛ یک جورایی خوشحال شده بودم مطمئنا با وجود الیکا وسیاوش خیلی بهمون خوش میگذشت. صبح زود ازخواب بیدار شدم ورفتم یک دوش گرفتم؛ بعدم یک مانتو لیمویی که روی یقه اش سنگ دوزی شده بود وقدش تا وسطای رونم بود با یک شلوار مشکی وشال لیمویی پوشیدم ومثل همیشه ارایش ملایمی کردم؛ وبعداز برداشتن کیف مشکیم وساکم از اتاق اومدم بیرون وازپلها رفتم پایین؛ ازخونه خارج شدم ورفتم سمت ماشین، ارمان توی حیاط ایستاده بود؛ بادیدنم اومد طرفم وساکموازدستم گرفت وبردتوی صندوق عقب گذاشت؛ منم رفتم وتوی ماشین نشستم؛ ارمان هم نشست وحرکت کرد؛ قرار بود خروجی تهران همدیگه رو ببینیم، به سمت خروجی حرکت کردیم؛ وقتی به خروجی رسیدیم ماشین سیاوش که کنار جاده پارک شده بود دیدیم؛ ارمان برای اونا چراغ داد واونا هم پشت سرِما شروع کردن به حرکت کردن؛ ارمان دستشو برد سمت ضبط واهنگ ملایمی گذاشت منم به صندلی تکیه دادم وبه بیرون خیره شدم.
 5. بزرگ ترين ترست در دنيا از چيه؟؟

  از دست دادن عزیزانم
 6. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  در خونه رو باز کردم الیکا بود؛ بغلم کرد وگفت _سلام نداجون حالت خوبه +ممنون گلم تو خوبی اقا سیاوش خوبه الیکا از بغلم اومد بیرون وگفت: _اره اونم خوبه؛ سلام میرسونه +خب دیگه بهتره بریم تو بعدم رفتم ازجلوی درکنار؛ الیکا هم اومدتو وبه سمت مبلا رفت ونشست؛ منم رفتم توی اشپزخونه ودوتافنجون سفید برداشتم وقهوه ریختم واومدم توی حال وسینی رو گذاشتم روی میز؛ الیکا بهم نگاه کرد وگفت _اِ ندا جون چرا زحمت کشیدی؛ توخودتم مریضی +نه بابا حالم زیاد بد نیست؛ الان بهترم بعدم دوتا فنجون قهوه که این حرفارو نداره کنار الیکا نشستم الیکا نگاهی بهم انداخت وگفت _میبینم که خوشگل کردی! +چاره ای نداشتم؛ قیافه ام عین میتا شده بود، خب تعریف کن چه خبرا؟ _هیچی سلامتی؛ خبر خاصی نیست؛ توچی؟ +منم هیچی حتی خبر سلامتی هم ندارم الیکا خندید وبعدم شروع کردن به خوردن قهوه اش؛ منم قهوه مو برداشتم وخوردم؛ الیکا یکم دیگه هم نشست و بعدم رفت خونشون وهرچقدر هم اصرار کردم برای ناهار بمونه؛ نموند منم بلند رفتم توی اشپزخونه وشروع کردم به ناهار درست کردن؛ تصمیم گرفتم ماکارونی درست کنم، پس یک بسته ماکارونی برداشتم وشروع کردم به درست کردن ماکارونی؛ همینطور سرگرم کار بودم که باپیچیدن دستی دورکمرم دومتر پریدم هوا؛ دستمو گذاشتم روقلبم وبرگشتم پشت سرم که با چهره آرمان مواجه شدم _وای ارمان زهره ترک شدم؛ این چه وضع تو اومدنِ! ارمان دستی توی موهاش کشیدو گفت +ببخشید نمیخواستم بترسونمت، حالا چی درست کردی با این حالت؛ چرا استراحت نکردی؟ _اولا که حالم خوبه؛دوما چیزه سختی درست نکردم وماکرونی درست کردم؛ تا تو بری لباست رو عوض کنی میزو میچینم. ارمان سری به معنی فهمیدن تکون داد ورفت طبقه بالا؛ منم شروع کردم به چیدن میز؛ چند دقیقه بعد ارمان اومد پایین و گفت _دستت درد نکنه؛ اما هنوزم میگم باید استراحت میکردی منم سر میز نشستم وگفتم +حالا که دیگه درست کردم؛ تو هم بهتره غذاتو بخوری بعدم خودم مشغول شدم؛ ارمان هم شروع کردن به خوردن؛ موقع غذا هیچ حرفی نزدیم، بعداز تموم شدن غذا بلند شدم که سفره رو جمع کنم ولی ارمان نذاشت وگفت کهخودش جمع میکنه ومنم بهتره برم استراحت کنم؛ منم به حرفش گوش کردم ورفتم زیر پتو وکمی استراحت کردم.
 7. خون آشام یا گرگینه؟

  گرگینه چون خود خوردن خون یکم چندشه
 8. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  زیر پتو بودم وبه حالت جنینی خوابیده بودم دندونام بخاطر لرزم بهم میخورد وتیک تیک صدا میداد؛ چندمین عطسه روهم کردم وبینیمو با دستمال گرفتم، بدجوری سرما خورده بودم و تمام بدنم درد میکرد؛ بخاطر ضعیف بودن بدنم همیشه بدجور سرما میخوردم، با صدای ارمان که صداممیکرد از زیر پتو اومدم بیرون ونگاهم رو به ارمان که بالا سرم با یک سینی ظرف سوپ ولیوان اب پرتقال ایستاده بود،دوختم ارمان سینی روگذاشت روپا تختی وگفت: _پاشو این سوپ رو بخور؛برات یک قرصم گذاشتم اونم بعد سوپت بخور میخواستم جوابشو بدم که یک عطسه دیگه اومد سراغم؛ پتو رو دورخودم پیچیدم وسر جام نشستم؛ نگاهی به ظرف سوپ انداختم ظاهرش که خوب بنظر میومد؛ ابروهامو انداختم بالا و روبه ارمان گفتم: _خودت این سوپو درست کردی؟ ارمان با غرور بهم نگاه کرد سینشو جلوداد وگفت: +اره بخور وکیف کن لبخند شیطنت امیزی زدم وگفتم: _نه من هنوز جونم وکلی ارزو دارم؛ دلم نمیخواد به این زودی بمیرم ارمان اخم مصنوعی کرد وگفت: +پرو نشو دیگه؛زود بخور مطمئنم انگشتاتم باهاش میخوری _ببینیمو تعریف کنیم! بعدم ظرف سوپ رو برداشتم؛ اولین قاشقو زدم تو سوپ وبه سمت دهنم بردم اما وسط راه نگه داشتم ورو ارمان با شیطنت گفتم: _نه من نمیتونم بیا اول خودت بخور اگه اتفاقی برات نیفتاد بعد من میخورم ارمان کلافه گفت: +دیگه شوخی بسه ندا؛ سریع بخور دیرم شده! _خب تو برو من به تو چی کار دارم ارمان سری تکون داد وگفت: +پس همه اش رو بخور؛ راستی الیکا گفت شاید بیاد امروز عیادتت، خب دیگه من میرم خداحافظ منم باهاش خداحافظی کردم و ارمان هم رفت نگاهی به ظرف سوپ انداختم واولین قاشق سوپو خوردم، اوم انصافا خب بود؛ نمیدونستم ارمانم از این هنرا بلده، سوپ رو تا اخر خوردم بعدم قرص روخوردم وازجام بلند شدم؛سینی رو بردم توی اشپزخونه وبعداز شستن ظرفایک دستی به سروگوش خونه کشیدم، قهوه جوش رو گذاشتم رو گاز وبعداز روشن کردنش رفتم تواتاق تا یکمم به خودم برسم؛عین میّتا شده بودم یک تیشرت سبز پسته ای که پشتش تور بود با شلوار همرنگش پوشیدم وکمی کرم پودر زدم ویک رژلب صورتی کمرنگ هم زدم خط چشمم کشیدم؛ ماهامو هم جلوشو بافت ریز زدم وبقیه روهم بستم؛ خب دیگه همه چی تکمیل بود، با صدای زنگ در از اتاق رفتم بیرون
 9. معرفی ونقدرمان عطرعاشقی‌‌|jfghhffdgj

  سلام ممنون بخاطر اینکه اشتباهاتمو بهم گفتید تمام تلاشمو میکنم تا بهتر بنویسم اما بخاطر درسام زیاد نمیتونم به رمانم برسم اما از این به بعد بیشتر دقت میکنم
 10. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  رو کردم به ارمان وگفتم _دیدی هنوز هیچی نشده بهم طعنه زدن! +حالا تو خودتو ناراحت نکن دیدی که خودم جوابشونو دادم؛ راستی بهتره بریم تا بقیه رو بهت معرفی کنم میخواستیم بریم که یهو یک نفراومد پیشمون؛ سرمو بلند کردم؛ که با دیدنش اخمام رفت تو هم ؛یعنی واقعا خیلی بدشانسم! حالا اینو کجای دلم بزارم پرهام دستشو به سمت ارمان دراز کرد وباهم دیگه احوال پرسی کردن معلوم بود که باهم مشکل دارن چون خیلی سرد بهم سلام میکردن؛ نگاه پرهام که بهم افتاد لبخند چندشی روی لبش نشست برگشت سمتم وگفت _به سلام خانوم دکتر شما کجا اینجاکجا فکر نمی‌کردم اینجا ببینمتون منم اخم کردم وبا جدیت گفتم +سلام منم اصلا فکر نمیکردم شما رواینجا ببینم رو کرد به ارمان وگفت _ارمان خان میشه بگی باخانوم دکتر چه نسبتی داری ارمان به من اشاره کرد وگفت +ایشون همسرم ندا خانوم هستن پرهام ابروهاشو انداخت بالا وگفت _اوه پس که اینطورببخشید من فعلا باید برم اما بازم میرسم خدمتتون فعلا خداحافظ بعدم از ما دورشد رومو کردم طرف ارمان وگفتم _ارمان این پسره کی بود اینجا چی کار میکرد ارمان اخمی کرد وگفت +هیچی پسرخاله مامانمه سرمو به معنی فهمیدن تکون دادم که ارمان ادامه داد +درضمن سعی کن زیاد بهش نزدیک نشی ادم درستی نیست حالاهم بهتره بریم پیش بقیه بعدم خودش جلوتر رفت منم پشت سرش حرکت کردم ارمان به سمت چند دختر پسر جون رفت اونا هم مارو دیدن ارمان وارد جمعشون شد و روبه همه گفت _خب بچه ها میخوام با ندا همسرم اشنا بشید نگاه همه به سمتم برگشت که باعث شد باخجالت سرمو پایین بندازم ارمان یکی یکی شروع کرد به معرفی کردن همه اول به دختر جونی که کنارم بوداشاره کرد وگفت _این دختر خاله پردیس ویدا هست به دختر کناریِ ویدا اشاره کردو گفت _اینم دخترِ عمو شهاب یلدا خانوم هست نفری بعدی اسمش آدرین بود پسر دایی پارساِ ارمان نفری بعدی اسمش وحید بود وبرادر ویدا بود نفری بعدی هم رزیتا ورزا بودن که قبلا باهاشون اشنا شده بودم همه شون ادمای خوبی بودن وبه گرمی باهام رفتار میکردن چند ساعتی پیشِ اونا بودیم تا اینکه موقع شام شد شام به صورت سلف سرویس بود من وارمان کمی برای خودمون فسنجون ریختیم وبا سالاد رفتیم توی حیاط دور یکی از میز هانشستیم همون موقعِ از شانس گندم پرهام ومونا هم سر وکله شون پیدا شد واومدن سر میز مانشستن منو ارمان نگاهِ کلافه ای بهم انداختیم وبه ناچار شروع کردیم به خوردن ولی چه خوردنی از بس حرص خوردم از مزه غذا هیچی نفهمیدم مونا تمام مدت زل زده بود به ارمان وسعی میکرد با عشوه با ارمان حرف بزنه اما ارمان اصلا بهش محل نمیداد ومن دلم خنک میشد اما نگاه پرهام برام بدتر از عشوه های مونا بود ارمان هم مثل من بااخم غذاشو میخورد بعد از تموم شدن غذایی که برام مثل زهرمار بود ازجام بلندشدم ارمان هم ازجاش بلند شد وگفت _بهتره بریم وگرنه من ازدست اینا دیونه میشم بعدم خودش جلوتر رفت سمت خونه منم پشت سرش رفتم وبعداز خداحافظی ازمادرش سوار ماشین ارمان شدیم وبه سمت خونه حرکت کردیم
 11. چی بود اسمش؟؟؟؟

  دراغوش مهربانی
 12. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  الیکا نگاهی بهم انداخت وگفت: _اه دختره ی نچسب خدارو شکر زن ارمان نشد؛ حالا ولش کن بهتره بریم پایین بعدم خودش جلوتر رفت منم پشت سرش از اتاق خارج شدم واز پلها رفتیم پایین الیکا نگاهشو بین جمعیت برای پیدا کردن ارمان گردوند وبعد دستم وگرفت وبه جایی که ارمان نشسته بود برد ارمان هم با دیدن ما لبخندی زد؛ الیکا هم با لبخند روبه ارمان گفت: _بفرمایید ارمان خان اینم از زنت صحیح وسالم! کنارارمان نشستم؛ الیکا هم کنارما نشست وباهم شروع کردیم به صحبت کردن؛ همون موقع مونا با یک زن میانسال اومدن طرف ما؛ بادیدنش حسابی حرصم گرفت یعنی من دودقیقه هم نباید ازدستش اسایش داشته باشم؛ ارمان هم با دیدن اونا اخم کرد واز جاش بلند شد؛ کنجکاو بودم بدونم اون زنه کیه واز اونجایی که شباهتی به مونا داشت احتمالا مادرش بود؛ منم ازجام بلند شدم؛ زنه نزدیک اومد ارمان هم بهش سلام داد؛ زنه هم سرد جوابشو داد و منم سلام کردم؛ مادر مونا هم یک نگاه بد بهم انداخت جوری که انگار من ارث باباشو خوردم وبه زور جوابمو داد بعدم هردورفتن وروی مبلهای روبه روی ما نشستن؛ ماهم نشستیم ودوباره گرم صحبت شدیم اما تمام مدت زیرچشمی حواسم به مونا ومادرش بود که داشتن خیلی بد مارونگاه میکردن وباهم حرف میزدن مطمئن بودم که الان دارن به من بد وبیراه میگن سعی کردم توجه نکنم اماهمون موقع مادر مونا روبه ارمان گفت: _خب ارمان شنیده بودم با دوست یگانه ازدواج کردی ودلم میخواست ببینم این دختر زرنگ کیه که تونسته تو رو اسیر کنه؛دوستای یگانه هم مثل خودش زرنگن بعدم پوزخند زد؛ عصبی شده بودم ودستامو مشت کرده بودم دلم میخواست جوابشو بدم اما قبل ازاینکه چیزی بگم ارمان گفت: +بله شما درست میگین من ندارو انتخاب کردم چون شباهت زیادی به یگانه داشت والان هم ازتصمیمم خیلی هم راضیم بعدم روبه من گفت: _ندا جان بلندشو بریم توباغ قدم بزنیم حسابی دلم خنک شده بود ارمان خیلی خوب جواب شون روداد با غرور بلند شدم ودست ارمان رو گرفتم وهمراهم از خونه خارج شدیم وبه باغ رفتیم
 13. ژانر طنز یا عاشقانه ؟

  ژانر طنز البته اگه به انداز یا به جا باشه نه اونقدر که اصلا هیچ چیزداستان معلوم نباشهطنز بیش از حد رمانو کسل کننده میکنه
 14. نظرتون راجع به " پایان باز " برای یک رمان چیه ؟

  من زیاداز پایان باز خوشم نمیاد مخصوصا برای رمان عاشقانه این جور رمانا حتما باید یک جایی تموم بشهوپایانش معلوم باشه مثلا برای رمان اشرافی شیطون بلابا اینکه رمان خوبی بود اما واقعا پایانش خورد توذوقم
 15. عطرعاشقی | jfghhffdgj

  طبقه بالاهم یک حال کوچکتر داشت که توش دو دست مبل سلطنتی بود سمت چپ حال یک راهروبود که به اتاقها میخورد وارد راهرو شدیم وجلوی اولین در ایستادم اریانا در اتاق رو باز کرد وگفت _ندا جون الیکا جون شما برید داخل من باید برم پایین مراقب خدمتکارا باشم کارارو درست انجام بدن الیکا زودتر ازمن گفت +باشه گلم توبرو من حواسم به ندا خانوم هست اریانا رفت پایین وماهم داخل اتاق رفتیم منم مانتو وشالمو دراوردم سه نفره دیگه هم توی اتاق بودن یکی از اونا به طرف ما برگشت وبا دیدن الیکا شروع کرد باهاش سلام واحوال پرسی کردن بعدم الیکا به من اشاره کردوگفت _راستی ایشونم ندا جون همسر ارمان هستن دختره با این حرف الیکا با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد وگفت _سلام ندا جون از اشنایی باهات خوشحالم من رزیتا دختر عمه ی ارمان هستم وبه دختر کناریش هم اشاره کرد وگفت _اینم خواهرم رزاست منم باهاش دست دادم وبا لبخند گفتم +ممنون منم از اشنایی باهاتون خوشحالم رزیتا یک دختر ۲۸ ساله با موهای قهوهای کوتاه وچشمای به رنگ موهاش بود وبینی ولب متناسبی هم داشت رزاهم بنظر کوچکتر از رزیتا میومد تقریبا شبیه هم بودن فقط تفاوتشون توی موهاشون بود چون موهای رزا مشکی بود قد رزیتا هم از رزا بلندتر بود همون لحظه دختره دیگه توی اتاق هم به سمت ما برگشت که بادیدنه اینکه موناست همون اول اخمام رفت توهم اونم بدون اینکه چیزی بگه از اتاق خارج شد مونا مثل همیشه ارایش زیادی کرده بود یک لباس شب دکلته قرمز که ازبالای رون تا پایین چاک داشت موهاشم شنیون بسته کرده بود ببخشید امروز نتونستم پست طولانی بزارم

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×