• اطلاعیه ها

    • Amir

      تبلیغات   ۱۷/۰۲/۱۵

      هرگونه تبلیغات در انجمن ممنوع بوده و در صورت مشاهده و گزارش کاربران - دسترسی کاربر اسپمر به صورت دائمی مسدود خواهد شد

قوانین انجمن

در این قسمت قوانین انجمن قرار دارد , کاربران قبل از شروع فعالیت خود باید از قوانین انجمن مطلع باشند