رفتن به مطلب

122 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 40 پاسخ
  • 681 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 523 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 165 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 572 بازدید
 1. اشنایی با شیوه عملی نقد کتاب

  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
 2. کارگاه نقد نویسی 1

  • 3 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 108 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 142 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 119 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 148 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 34 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 408 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 120 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 39 بازدید
×